uyğunsuzluq

uyğunsuzluq
is. Aralarında uyğunluq olmama, bir-birilə düz gəlməmə (tutmama). Xasiyyətlərdə uyğunsuzluq. – Ana isə dar şalvarı bəyənmir, çəkmə ilə onun tənasübündə nə isə bir uyğunsuzluq görürdü. M. Hüs.. Qüruru və şax gəzişi ilə paltosunu çiynində əyri tutması . . gülməli bir uyğunsuzluq təşkil etdiyini Həmzə özü bilmir, bir ara heç kəsə baxmırdı. Ə. Ə.. // Uyuşmazlıq, ahəngsizlik. Atası ilə anası arasında olan küskünlük, ailə həyatında olan uyğunsuzluq onda acı təsirlər oyadırdı. A. Ş.. // Uzlaşmazlıq, uzlaşmama.

Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti. 2009.

Игры ⚽ Поможем написать реферат

Look at other dictionaries:

  • ziddiyyət — is. <ər.> 1. İki şey (fikir, hərəkət və s.) arasında olan tam uyğunsuzluq, əkslik, çox kəskin fərq, uyuşmazlıq. Fikirlər arasında ziddiyyət. Əqli əməklə fiziki əmək arasındakı ziddiyyətin aradan qaldırılması. – Cəlil Məmmədquluzadə varlığa… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • münafat — ə. 1) mənafeyi bir birinə zidd olan; əks, müxalif; 2) ayrılıq, ixtilaf; 3) uyğunsuzluq, uyuşmazlıq …   Klassik Azərbaycan ədəbiyyatında islənən ərəb və fars sözləri lüğəti

  • ayrılıq — is. 1. Başqalıq, müxtəliflik, birbirinə bənzəməzlik; fərq, uyğunsuzluq. Fikir ayrılığı. Üsul ayrılığı. Bunların arasında heç bir ayrılıq yoxdur. 2. Yaxın adamlarından, sevgilisindən, dostundan uzaqda keçən həyat; hicran, fəraq, firqət. Ayrılığa… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • bərabərsizlik — is. 1. Cəmiyyət üzvlərinin hüquq və ictimai siyasi cəhətdən bir hüquqda olmadığı vəziyyət. Ölkəmizdə kişilərlə qadınlar arasındakı hüquq bərabərsizliyi tamamilə aradan qaldırılmışdır. 2. Müvazinətsizlik, uyğunsuzluq …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • dissonans — <fr.> mus. Səslərdə ahəngsizlik, qarışıqlıq, uyğunsuzluq; ahəng pozğunluğu. <Gülsabah:> Çığırmaq lazım deyil, yoldaş Mirzə Camal. . . Çığırırsınız, tondan çıxarırsınız, dissonans əmələ gəlir. C. C …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • düşümsüzlük — is. Düşümsüz şeyin halı; uyğunsuzluq, münasibsizlik, yaraşıqsızlıq …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • küskünlük — is. Küsülülük, küsü saxlama, küsmə; inciklik, narazılıq. Atası ilə anası arasında olan küskünlük, ailə həyatında olan uyğunsuzluq onda acı təsirlər oyadırdı. A. Ş.. Dedi: – Az az görünməyim küskünlükdən nişanədir; Dedim: – Bir az açıq danış, bu… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • müvazinətsizlik — is. Müvazinəti olmayan şeyin halı; uyğunsuzluq …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • qafiyəsizlik — is. Qafiyə nöqsanı, qafiyədə uyğunsuzluq; ahəngsizlik, pozğunluq. // Şeirdə sərbəstlik, qafiyə olmama …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • qayçı — is. 1. Ortadan qadaqla bir birinə çarpaz bənd edilmiş iki hissədən ibarət kəsici alət. Dərzi qayçısı. Dəllək qayçısı. Bağban qayçısı. – . . Tütünçüoğlu ülgüc və qayçını çıxarıb Molla Qurbanın bığlarını və saqqalını qırxdı. M. S. O.. 2. məc. iqtis …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”